ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN - page 8

Algemene voorwaarden Hamel Opleidingen Opgesteld 03-04-2014 Pagina
8
van
10
Vaart 2
4206 CE Gorinchem
Binnen één week na ontvangst van uw klacht zal een schriftelijke
ontvangstbevestiging worden verstuurd. In deze bevestiging staat informatie
wie de klacht in behandeling neemt en binnen welke termijn. Degene die de
klacht in behandeling kan contact opnemen voor aanvullende informatie.
Tenzij anders vermeld wordt de inhoudelijke reactie binnen 20 werkdagen
geformuleerd.
Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van een klacht
worden discreet en vertrouwelijk behandeld en 5 jaar bewaard.
Indien bemiddeling niet leidt tot opheffing of regeling van het geschil zal het
geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het gebied waar Hamel
Opleidingen gevestigd is.
Artikel 14 Overige bepalingen
Voorwaarden die afwijken van deze Algemene Voorwaarden worden
schriftelijk vastgelegd.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die
gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst.
1,2,3,4,5,6,7 9,10
Powered by FlippingBook